Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych dotyczących czasu pracy.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w minionym roku w zakresie dokumentacji pracowniczej pojawiają się pytania o sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. Czy aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają na prowadzenie zbiorczych list, na których przełożeni odnotowują nieobecności (wnioski urlopowe). Paragraf 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w […]