O KANCELARII:

Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Państwa firmy.

Świadczymy usługi łączące doradztwo prawne z różnych dziedzin prawa wzajemnie na siebie wpływających zapewniając Klientom zgodność ich działalności z przepisami prawa, normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami. Pomagamy w stworzeniu regulacji wewnętrznych dla potrzeb danej firmy uwzględniających przepisy prawa polskiego i unijnego. W szczególności wspieramy firmy w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, tworzenia umów określających zasady współpracy Klientów z ich kontrahentami, prawa korporacyjnego. Doradzamy w przygotowaniu i realizacjach inwestycji, a także w realizacji określonych projektów biznesowych. Stanowimy istotne wsparcie m.in. dla takich obszarów w firmach Klientów jak prawo pracy, compliance, HR, sprawy kadrowe, bezpieczeństwo danych. Reprezentujemy Klientów przed sądami, organami, urzędami, odzyskujemy wierzytelności dla naszych Klientów.

Opracowujemy między innymi umowy spółek, protokoły zgromadzeń, umowy o współpracy, ZUZP, regulaminy, instrukcje, whistleblowing, polityki zasad współpracy, procedury antydyskryminacyjne. Udzielamy asysty prawnej w celu prawidłowego rozwiązania i zmiany stosunku pracy, współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi, stosowaniu postanowień o zakazie konkurencji w umowach o pracę, tworzeniem kontraktów menedżerskich, funkcjonowaniem ZFŚS, PKZP.

Realizujemy obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych, w tym dokonujemy oceny wpływu stosowania odpowiednich regulacji i procedur na obszar prawa pracy. Opracowujemy i pomagamy wdrożyć dokumentację, dokonujemy sprawdzeń zgodności i audytów.

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu due dilligence przed zakupem udziałów, przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, zakupu nieruchomości. Przeprowadzamy ocenę wewnętrznych struktur badanego podmiotu, w tym pod kątem aspektów prawa pracy, analizę kluczowych umów, analizę wszelkich toczących się spraw sądowych.

Wspieramy Klientów w postępowaniach spornych, w szczególności sądowych. Pomagamy Klientom kompleksowo zarządzać procesami negocjacyjnymi oraz spornymi maksymalnie ograniczając ryzyko.

Zapewniamy także kompleksową obsługę podmiotu leczniczego w jego codziennym funkcjonowaniu, między innymi w zakresie:

  • opracowywania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (RODO),
  • opracowywania dokumentów podmiotu leczniczego z zakresu organizacji (regulaminy organizacyjne),
  • bieżących konsultacji prawnych w zakresie związanym z działalnością podmiotu,
  • prowadzenia dokumentacji medycznej i sposobu jej przechowywania oraz udostępniania,
  • opracowywania przepisów wewnętrznych, umów i porozumień, skarg, wniosków, pism,
  • sporządzania kontraktów z lekarzami, pielęgniarkami i innymi pracownikami podmiotu, w tym umów o zakazie konkurencji,
  • wsparcia w kontaktach z NFZ, organami inspekcji sanitarnej, Rzecznikiem Praw Pacjenta innymi,
  • uczestniczenia w procedurze udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
  • windykacji wierzytelności podmiotu, w tym prowadzenie nadzoru nad egzekucją należności,
  • informowania o istotnych zmianach w prawie mających znaczenie dla działalności podmiotu.

Gwarantujemy, że współpracując z nami oszczędzą Państwo nie tylko czas i nerwy, ale także pieniądze. Jeśli są Państwo zainteresowani wystarczy odpisać na tego maila a przygotujemy ofertę na miarę Państwa oczekiwań. Czas abyśmy zostali częścią Państwa zespołu.

 Posiadamy także ofertę dla klienta prywatnego (osoby fizycznej) oferując kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich sferach jego życia – prywatnego, rodzinnego i zawodowego. Usługa w szczególności jest adresowana do menedżerów średniego i wysokiego szczebla zatrudnionych w przedsiębiorstwach, członków zarządów, właścicieli firm, gruntów i nieruchomości. W zakresu usługi wchodzi m.in. kompleksowa pomoc prawna w sprawach związanych z zatrudnieniem (kontrakty menedżerskie, umowy o pracę, porozumienia w sprawie wynagrodzeń, odpraw, zwolnienia z zakazów konkurencji), spadkowych, rozwodowych, podziałach majątku, związanych z obrotem nieruchomościami, odszkodowawczych. Już czas abyś miał swojego prywatnego prawnika.

justice-scale-spectacles-wooden-desk-courtroom_23-2147876789
Oferujemy kompleksową obsługę, zapewniamy profesjonalizm naszych działań oraz atrakcyjne ceny.
Zapraszamy do współpracy!