ZESPÓŁ:

Artur Kukla

Radca Prawny

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym.

Doświadczenie:

 • specjalista z prawa pracy i ochrony danych osobowych;
 • świadczy pomoc prawną w zakresie RODO, w tym prowadzenie audytu,
 • świadczy obsługę prawną w zakresie prawa pracy dla dużej firmy z branży kolejowej oraz motoryzacyjnej;
 • świadczy pomoc prawną podmiotom leczniczym m.,in. w zakresie opracowywania regulaminów organizacyjnych oraz dokumentacji z zakresu danych osobowych w celu prawidłowej organizacji funkcjonowania podmiotu, zarządzania dokumentacją medyczną, sprawami z zakresu praw pacjenta.
 • świadczy pomoc prawną w przygotowywaniu audytu prawnego (due dilligence) po stronie sprzedających i kupujących;
 •  świadczył obsługę prawną na rzecz instytucji finansowych;
 • świadczył obsługę prawną spółki gminnej;
 • świadczył pomoc prawną między innymi przy realizacji budowy obiektów międzynarodowych sieci sklepów spożywczych, przy negocjacjach kontraktów na budowę obiektów mieszkalnych, przy podziale spółek i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z rynku stali oraz z rynku energetycznego;
 • pełnomocnik przedsiębiorców oraz osób prywatnych w licznych sprawach sądowych, w tym rozwodowych, o podział majątku, w sprawach odszkodowawczych, karnych;
 • doradca w zakresie tworzenia i negocjowania umów, w tym w szczególności umów sprzedaży udziałów (akcji), umów dostawy, umów o roboty budowlane (zarówno od strony inwestora, jak i wykonawcy);
 • doradca spółek i przedsiębiorców głównie z rynku branży budowlanej, nieruchomości. 

Magdalena Kukla

Radca Prawny
Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 

Doświadczenie:

 • doradca spółek i przedsiębiorców głównie z rynku nieruchomości;
 • zajmuje się prawem korporacyjnym, w tym posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego;
 • prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie odzyskiwania wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym;
 • świadczy obsługę prawną w postępowaniu rejestrowym, w tym w zakresie zakładania spółek, zmian w rejestrze przedsiębiorców;
 • doradca w zakresie tworzenia i negocjowania umów, w tym w szczególności umów sprzedaży udziałów (akcji), umów najmu;
 • prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego.

Dr Damian M. Bielicki

Doktor prawa międzynarodowego, specjalista z zakresu prawa brytyjskiego. Wykładowca oraz kierownik badań Law & Technology Research Group na Uniwersytecie Kingston w Londynie. Wykładowca na Uniwersytecie Birkbeck w Londynie. Założyciel Centrum Prawa Kosmicznego, największej na świecie bazy danych prawa kosmicznego.