Planowane zmiany w prawie medycznym

Dzisiaj kilka zdań o planowanych zmianach w obszarze prawa medycznego, albowiem dzieje się tam bardzo dużo.

W lipcu br. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Powołany zespół przyjął już plan działania określając w nim, że do września zostaną wypracowane nowe zasady wyceny teleporad, do października zostaną określone kierunki i możliwości rozwiązań w ramach opieki koordynowanej. Natomiast strategiczne zmiany systemowe jak koncepcja zmian dotyczących działania podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, zmian w zakresie finansowania świadczeń oraz  stworzenia mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich zostaną opracowane do końca czerwca 2022 r.

Zespół ma również ustalić czy realizowana w pilotażowym programie POZ Plus (który kończy się we wrześniu i nie będzie kontynuowany) opieka koordynowana i wypracowane tam metody działania mogą zacząć obowiązywać od 1 października 2021 r. Zgodnie bowiem z ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej właśnie od 1 października 2021 r. ma zacząć działać tzw. opieka koordynowana.

Z kolei we wrześniu br. do wykazu prac legislacyjnych rządu ma trafić projekt w sprawie reformy szpitali. Nowa ustawa miałaby zacząć obowiązywać już od stycznia 2022 roku. Zgodnie z założeniami szpitale będą dzielone na cztery kategorie od A (najlepsze) do D (najgorsze). O przyporządkowaniu do danej kategorii będą decydować wyniki finansowe odnotowane przed pandemią oraz wyniki jakościowe, np. liczba rehospitalizacji, migracje pacjentów czy liczba zabiegów.

Na zakończenie wreszcie warto wspomnieć o projekcie ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia. Ustawa ta ma mieć na celu poprawę jakości opieki nad pacjentem, szersze udostępnianie przez placówki medyczne informacji o efektach ich pracy, a także ma   wprowadzać obligatoryjny system raportowania zdarzeń niepożądanych. Podmioty lecznicze, które będą liderami we wdrażaniu rozwiązań projakościowych mają być dodatkowo nagradzane (m.in. zniesienie limitów), co oznacza, że większe finansowanie trafi do placówek, które gwarantują odpowiednią jakość świadczeń.

Radca prawny Artur Kukla