ZESPÓŁ:

Artur Kukla

Radca Prawny

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym.

Doświadczenie:

 • pełnomocnik przedsiębiorców oraz osób prywatnych w licznych sprawach sądowych, w tym rozwodowych, o podział majątku, w sprawach odszkodowawczych, karnych;
 • doradca spółek i przedsiębiorców głównie z rynku branży budowlanej, nieruchomości;
 • doradca w zakresie tworzenia i negocjowania umów, w tym w szczególności umów sprzedaży udziałów (akcji), umów dostawy, umów o roboty budowlane (zarówno od strony inwestora, jak i wykonawcy);
 • świadczył obsługę prawną na rzecz spółki gminnej;
 • świadczy obsługę prawną w zakresie prawa pracy dla dużej firmy z branży kolejowej;
 • świadczył obsługę prawną na rzecz instytucji finansowych;
 • świadczy pomoc prawną w przygotowywaniu due dilligence po stronie sprzedających i kupujących
 • świadczył pomoc prawną między innymi przy realizacji budowy obiektów międzynarodowych sieci sklepów spożywczych, przy negocjacjach kontraktów na budowę obiektów mieszkalnych, przy podziale spółek i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z rynku stali oraz z rynku energetycznego,
 • świadczy obsługę prawną w zakresie RODO.

Magdalena Kukla

Radca Prawny
Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doświadczenie:

 • doradca spółek i przedsiębiorców głównie z rynku nieruchomości;
 • zajmuje się prawem korporacyjnym, w tym posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego;
 • prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie odzyskiwania wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym;
 • świadczy obsługę prawną w postępowaniu rejestrowym, w tym w zakresie zakładania spółek, zmian w rejestrze przedsiębiorców;
 • doradca w zakresie tworzenia i negocjowania umów, w tym w szczególności umów sprzedaży udziałów (akcji), umów najmu;
 • prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego.

Współpracujemy z:
Zbigniew Błaszczyk – Doradca Podatkowy
http://tax-us.pl/