FORMY WSPÓŁPRACY:

W ramach usług kancelarii zapewniamy naszym Klientom profesjonalną obsługę prawną skierowaną zarówno do przedsiębiorców jak i osób indywidualnych, w szczególności mając na uwadze całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz najbardziej odpowiednią dla profilu Twojej działalności:

• Wynagrodzenie ryczałtowe – stała miesięczna kwota za obsługę prawną ustalana na początku współpracy, pozostająca niezmienna bez względu na nakład pracy i poświęcony czas prawnika.
• Wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin – to kompleksowa obsługa prawna polegająca na wspólnym ustaleniu liczby godzin w miesiącu jaka jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania firmy.
W naszej ofercie proponujemy ryczałt dla przedsiębiorców już od 880 zł netto, w ramach którego otrzymują Państwo 4 godziny w miesiącu obsługi prawnej. Po wykorzystaniu limitu godzin przechodzimy na system rozliczenia według stawki godzinowej.
• Wynagrodzenie godzinowe – wynagrodzenie uzależnione jest od ilości godzin poświęconych na analizę danego zagadnienia. Jest to rozwiązanie wygodne dla Klientów potrzebujących doraźnej obsługi prawnej.
• Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych – wynagrodzenie ustalone indywidualnie w zależności od stopnia skompilowania sprawy oraz wysokości roszczenia.
• Wynagrodzenie za sukces (tzw. success fee) – to wynagrodzenie płatne w przypadku doprowadzenia przez nas do korzystnego rozstrzygnięcia dla naszego Klienta m. in. poprzez wygranie przez nas sprawy, lub wynegocjowanie konkretnych założeń w umowie.
• Jednorazowa porada prawna – od 150 zł netto.

Business people shaking hands together